close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
       
Urząd Gminy Tczew
Oferta inwestycyjna
Dokumenty i formularze
Tablice ogłoszeń
Przetargi
Prezentacja Gminy
Dla turysty
Rada Gminy Tczew
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Fundusze europejskie
System informacji o środowisku
Praca
Rządowe Centrum Legislacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
Strona główna | Aktualności | Mapa serwisu | Kontakt
Mapa serwisu

  Urząd Gminy Tczew
Kierownictwo urzęduczytaj
Pracownicy Urzędu Gminy Tczewczytaj
Obsługa Rady Gminy i jej organówczytaj
Inwestycje, gospodarka komunalnaczytaj
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznychczytaj
Gospodarka nieruchomościamiczytaj
Środowisko, leśnictwo i ochrona przyrodyczytaj
Budownictwo i planowanie przestrzenneczytaj
Sprawy obywatelskieczytaj
Kultura, sport i ochrona przeciwpożarowaczytaj
Rolnictwo, melioracje i działalność gospodarczaczytaj
Leśnictwo, melioracjeczytaj
Kadryczytaj
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i BHPczytaj
Promocja gminyczytaj
Informatykczytaj
Księgowośćczytaj
Kasaczytaj
Wymiar podatków i opłatczytaj
Płaceczytaj
Drogownictwoczytaj
Ewidencja i windykacja należności podatkowychczytaj
Biuro Podawczeczytaj
Inwestycje i remonty, gospodarka wodno-ściekowaczytaj
Utrzymanie porządku i czystości w gminieczytaj
Sekretariatczytaj
Audytor wewnętrznyczytaj
Kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznegoczytaj
Kierownik Referatu Administracyjnegoczytaj
Kierownik Referatu Podatkowegoczytaj
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowegoczytaj
Kierownik Referatu Organizacyjnegoczytaj
Kierownik Referatu Komunalnegoczytaj
Kontaktczytaj
Wyślij e-mailczytaj
Przydatne telefonyczytaj
SZKOŁY I BIBLIOTEKIczytaj
PARAFIEczytaj
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNAczytaj
PRZYCHODNIE I APTEKIczytaj
ENERGOAGVAczytaj
POLICJA I STRAŻ MIEJSKAczytaj
POGOTOWIA TECHNICZNEczytaj
  Oferta inwestycyjna
Materiały promocyjneczytaj
czytaj
Podaruj Dzieciom Uśmiech - zaproszenie.czytaj
czytaj
czytaj
  Dokumenty i formularze
Dokumenty i formularzeczytaj
  Tablice ogłoszeń
Budownictwoczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- budowa linii kablowej nn-0,4 kV, dzialka 183, Lubiszewoczytaj
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej T3 oraz czytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-budowa linii kablowej nn - 0,4 kV w Lubiszewieczytaj
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania- budowa wiaty na maszyny i sprzęt rolniczyczytaj
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001992_POM_B wraz z przyłączem energetycznym, na działce nr 3614 obręb Swarożyn gmina Tczew, na terenie kolejowym zamkniętymczytaj
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego.Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0002002_POM_B wraz z przyłączem energetycznym, na działce nr 108 obręb 0015 Rokitkiczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania stacji telefonii komorórkowej Orange na działce 107/3 obręb Goszyn czytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla ustalenia lokalizacji- rozbudowa, remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Miłobądzuczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowej nn-0,4kV, wymianie słupa napowietrznego nn 0,4kV oraz budowie przyłącza kablowego nn 0,4kV w celu zasilenia obiektu usługowegoczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dot. lokalizacji celu publicznego -budowa sieci rozdzielczej SN i nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn dla zasilania w energie elektryczną budyczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci wodociągowej i przyłącza wody do budynku mieszkalnego na terenie miejscowości Tczewskie Łąki.czytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV w obrębie Swarożyn.czytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Gniszewoczytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodyczytaj
Ochrona środowiskaczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przydomowymi przepompowniami, elementami sieci i przyłącczytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia "Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych na terenie Zakładu Drobiarskiego Wojciech Buchhoczytaj
Wykaz punktów zbierajacych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Tczewczytaj
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami gawitacyjnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Bałdowieczytaj
ogłoszenie o wydaniu decyzji uchylajacej decyzje środowiskową dla przedsięwzięcia pn Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Waćmierczytaj
Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe (szambo) i odpady komunalne (śmieci) na terenie gminy Tczewczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi 2228G Krzywe Koło-Koźliny-Tczew na odcinku 1500m od skrzyżowania z drogą 2807Gczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla wydania decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia pn Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdniczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn-Waćmierek-Śliwinczytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania \"Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn-Waćmierek-Śliwiny wraz z rozbudową czytaj
Ogłoszenie o udziale społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej dla stacji benzynowej w Bałdowieczytaj
obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji środowiskowej- Wykonanie dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Małżewie, gmina Tczewczytaj
Postępowanie z udziałem społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw wraz z miejscem obsługi pasażera i parkingami" w Bałdowieczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla wydania decyzji środowiskowej \"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Waćmierek i Śliwiny\"czytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śliwiny"czytaj
Obwueszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Waćmierek i Śliwiny"czytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscowości Śliwinyczytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni"czytaj
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla \'Budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompownia ścieków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rokitki i Śliwiny\"czytaj
Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobryczytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania "Przebudowa drogi 2228G Krzywe Koło-Koźliny-Tczew na odcinku 1500m od skrzyżowania z drogą 2807Gczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania z udziałem społeczeństwa-budowa 2 elektrowni wiatrowych w Miłobądzuczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo-wezęł autostrady Stanisławie"czytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dot.wydania decyzji środowiskowej dla trzech elektrowni wiatrowych o wysokosci łacznej do 93 metrów i mocy 1,5 MWczytaj
Obwieszczenie Wójta Gminy Tczew o wydaniu decyzji lokalizacyjnej-budowa sieci wodociągowej rozdzielczej do kompleksu działek w miejscowości Damaszka, obręb Boroszewoczytaj
Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania dla decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło-Koźliny-Tczewczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania środowiskowego dla \"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w Bałdowie\"czytaj
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego z złoża "Czarlin I"czytaj
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tczew.czytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe koło-Koźliny-Tczewczytaj
Poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2012rczytaj
Obwieszczenie o wszczeciu postępowania dla decyzji środowiskowej-budowa "Farmy fotowoltaicznej w Goszynie".czytaj
Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia czytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitki, w ulicy Polana Leśna"czytaj
Obwieszczenie o udziale społeczęnstwa- Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych na terenie Zakładu Drobiarskiego Wojciech Buchholcczytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa elektrowni wiatrowej "Swarożyn"czytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 140 metrów i mocy 3 MW'czytaj
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa dla decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia - Budowa elektrowni wiatrowej Swarożyn czytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów-Malenin, ul. Sadowa"czytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo- węzeł autostrady A-1 w Stanisławiu"czytaj
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dot oceny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w Knybawie.czytaj
Obwieszczenie o wszęciu postępowania dot. oddziaływania na środowisko dla sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Rokitki i Śliwinyczytaj
Obwieszczenie o wydaniu postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 w Stanisłczytaj
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dla oceny oddziaływania na środowisko- - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 w Stanisławiuczytaj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady A1 w Stanisławiuczytaj
Obwieszczenie o wydaniu postanowienie obraku konieczności oceny oddziaływania na środowisko-budowa kanalizacji sanitarnej w Knybawieczytaj
Gospodarka nieruchomościamiczytaj
Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 05.08.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.czytaj
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 19.01.2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.czytaj
Zarządzenie Nr 152/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 04.10.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. czytaj
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.czytaj
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniaczytaj
Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 05.08.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.czytaj
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 17.02.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najemczytaj
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 19.01.2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.czytaj
Zarządzenie Nr 175/2014 Wójta Gminy Tczew z dnia 20.10.2014r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniaczytaj
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Dąbrówka Tczewskaczytaj
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 20.06.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. czytaj
Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 05.08.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.czytaj
Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 15.09.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.czytaj
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na najem, na okres 3 lat, lokalu użytkowego położonego w Miłobądzu, przy ul. Pamięci Narodowej 10. czytaj
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.05.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.czytaj
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.05.2016r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.czytaj
Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 13.03.2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.czytaj
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Tczew z dnia 10.04.2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.czytaj
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławie, obręb Stanisławie, gmina Tczewczytaj
Zarządzenie nr 98/2013 z 15.07.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.czytaj
Zarządzenie Nr 117/2013 z dnia 06.09.2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.czytaj
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Tczew z dnia 19.03.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniaczytaj
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Tczew z dnia 05.05.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniaczytaj
Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Tczew z dnia 09.05.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowejczytaj
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Tczew z dnia 09.05.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowejczytaj
Zarządzenie Nr 140/2014 Wójta Gminy Tczew z dnia 11.08.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej czytaj
Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Tczew z dnia 11.08.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniaczytaj
Zarządzenie Nr 142/2014 Wójta Gminy Tczew z dnia 11.08.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najemczytaj
Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.czytaj
Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarguczytaj
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 18.06.2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. czytaj
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 18.06.2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.czytaj
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 26.06.2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. czytaj
Wójt Gminy Tczew ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławie, obręb Stanisławie, gmina Tczew działka nr 23 o obszarze 4500 m2czytaj
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.07.2015r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. czytaj
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.07.2015r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.czytaj
Zarządzenie Nr 141/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 19.08.2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.czytaj
Zarządzenie Nr 163/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 30.09.2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.czytaj
Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 21.04.2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.czytaj
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławie, obręb Stanisławie, gmina Tczew:czytaj
Zarządzenie Nr 179/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.11.2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławie.czytaj
Zarządzenie Nr 180/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20.11.2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.czytaj
Zarządzenie nr 181/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20.11.2015r. w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.czytaj
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości położonej we wsi Bałdowo, Gmina Tczew, z przeznaczeniem na cele rolneczytaj
Organizacje pozarządoweczytaj
Wójt Gminy Tczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2014 rokuczytaj
Wójt Gminy Tczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2015 rokuczytaj
Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Tczew w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w formie wsparcia z budżetu Gminy Tczew.czytaj
Ogłoszenie Wójta Gminy Tczew w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2015 roku.czytaj
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczew w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2016 roku. czytaj
Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 30.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w formie wspracia z budżetu Gminy Tczew. czytaj
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymiczytaj
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczew w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2014 roku.czytaj
Zarządzenie nr 45/2014 Wójta Gminy Tczew w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia z budżetu Gminy Tczew.czytaj
Wójt Gminy Tczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2014 rokuczytaj
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczew w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2014 roku.czytaj
Zarządzenie nr 121/2014 Wójta Gminy Tczew w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia z budżetu Gminy Tczew.czytaj
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2016 roku. czytaj
Pozostałeczytaj
Ogłoszenie Wójta Gminy Tczew w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2012 roku.czytaj
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 13 lutego 2014 r.czytaj
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociadgowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Tczew - Zajączkowoczytaj
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśnaczytaj
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224czytaj
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczew na rok 2012 czytaj
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi - inicjatywa lokalnaczytaj
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymiczytaj
Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Tczew z dnia 19.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w formie wsparcia z budżetu Gminy Tczew.czytaj
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew - Czarlinczytaj
Obwieszczenie o rozbudowie drogi krajowe nr 91 na odcinku Tczew - Czarlinczytaj
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. czytaj
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczew w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2013 roku.czytaj
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę - Dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół na terenie gminy Tczewczytaj
Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2011 r.czytaj
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymiczytaj
Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2012 roku czytaj
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych w Miłobądzu i Lubiszewieczytaj
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynieczytaj
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych w Miłobądzu i Lubiszewieczytaj
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2011 rokuczytaj
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiszewieczytaj
Ocena jakości wody pitnej dla Rokitek i Tczewskich Łąkczytaj
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymiczytaj
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej w Swarożynieczytaj
Wójt Gminy Tczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2013 rokuczytaj
Konkurs pn. "Poznaj Liderów Gminy Tczew"czytaj
Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.03.2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w formie wsparcia z budżetu Gminy Tczewczytaj
Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 22 w obrębie skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną nr 200025G, w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Starogard Gdański - Gniszewczytaj
Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 22 w obrębie skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną nr 200025G na odcinku Starogard Gdański-Gniszewoczytaj
Obwieszczenie dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 22 w obrębie skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną nr 200025G w miejscowości Waćmierek w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku drogczytaj
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowęczytaj
OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO- "ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr2810G WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA, DLA ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA CHODNIKA Z TCZEWA DO BAŁDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ JEZDNI"czytaj
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2810G WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKAczytaj
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymiczytaj
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego dotyczące : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G wraz z budową chodnika , dla zadania pod nazwą "Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jeczytaj
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. \"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G wraz z budową chodnika...czytaj
Archiwum ogłoszeńczytaj
  Przetargi
Zamówienia publiczneczytaj
Nieruchomościczytaj
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gniszewoczytaj
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zabagnieczytaj
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na najem, na okres 3 lat, lokalu użytkowego położonego w Miłobądzu, przy ul. Pamięci Narodowej 10.czytaj
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stanisławie, obręb Stanisławieczytaj
Wójt Gminy Tczew ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych w miejscowości Gniszewoczytaj
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławie, obręb Stanisławieczytaj
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Boroszewoczytaj
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Boroszewo, gmina Tczew:czytaj
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łukocin, gmina Tczewczytaj
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławie, obręb Stanisławie, gmina Tczewczytaj
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych w miejscowości Gniszewoczytaj
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łukocin, gmina Tczewczytaj
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łukocin, gmina Tczewczytaj
Pozostałeczytaj
Archiwumczytaj
  Prezentacja Gminy
Położenieczytaj
Dziejeczytaj
Gmina w liczbachczytaj
Infrastrukturaczytaj
Środowisko naturalneczytaj
Zainwestowali u nasczytaj
Galeria zdjęćczytaj
  Dla turysty
Oferta turystycznaczytaj
Zabytkiczytaj
Szlaki turystyczneczytaj
  Rada Gminy Tczew
Rada Gminy Tczew kadencja 2014-2018czytaj
Rada Gminy Tczew kadencja 2010-2014czytaj
Rada Gminy Tczew kadencja 2006-2010czytaj
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejczytaj
  Fundusze europejskie
Wykorzystanie środków przedakcesyjnych przez Gminę Tczewczytaj
Kompleksowy Program Gospodarki Ściekowej Gminy Tczewczytaj
Opis projektuczytaj
Cele projektuczytaj
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)czytaj
Konferencja prasowa w Lubiszewieczytaj
Napisali o nasczytaj
Strona Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czytaj
Galeriaczytaj
Promocjaczytaj
Regionalny Program Operacyjny Wojewódzwa Pomorskiego (RPO WP)czytaj
Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew - projekt uzupełniającyczytaj
Opis projektuczytaj
Cele projektuczytaj
Przebudowa drogi w Rokitkach -alternatywna droga do węzła A-1 w Stanisławiuczytaj
Opis projektuczytaj
Cele projektuczytaj
Promocjaczytaj
Rozbudowa budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie czytaj
Cele projektuczytaj
Opis projektuczytaj
Promocjaczytaj
Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szczerbięcinieczytaj
Opis projektuczytaj
Cele projektuczytaj
Promocjaczytaj
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)czytaj
Budowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturowych świetlica wiejska w Tczewskich Łąkachczytaj
Opis projektuczytaj
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszyn w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. czytaj
Opis projektuczytaj
Kanalizacja wsi Gniszewo i Śliwinyczytaj
Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn-Waćmierek-Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierkuczytaj
  System informacji o środowisku
Środowiskoczytaj
Karta Aczytaj
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tczewskich Łąkach, gmina Tczewczytaj
Przebudowa drogi powiatowej nr 2714 G od granicy miejscowości Wędkowy z Boroszewem do skrzyżowania drogi krajowej nr 22czytaj
Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyją w miejscowości Swarożyn-Waćmierekczytaj
Przebudowa drogi w Rokitkach-alternatywnej drogi do węzła w Stanisławiuczytaj
Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru Qmax =23,0 m3/h z utworów trzeciorzędowych (zaopatrzenie w wodę wiertni Starogard S-l) w Stanisławiuczytaj
Wykonanie dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Małżewie, gmina Tczewczytaj
Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn-Waćmierek-Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierkuczytaj
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża na działkach 28/2, 35, 38/3 (części) obręb Czarlinczytaj
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 w Stanisławiuczytaj
Karta Bczytaj
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tczewskich Łąkach, gmina Tczewczytaj
Przebudowa drogi powiatowej nr 2714 G od granicy miejscowości Wędkowy z Boroszewem do skrzyżowania drogi krajowej nr 22czytaj
Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyją w miejscowości Swarożyn-Waćmierekczytaj
Przebudowa drogi w Rokitkach-alternatywnej drogi do węzła w Stanisławiuczytaj
Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru Qmax =23,0 m3/h z utworów trzeciorzędowych (zaopatrzenie w wodę wiertni Starogard S-l) w Stanisławiuczytaj
Wykonanie dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Małżewie, gmina Tczewczytaj
Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn-Waćmierek Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierkuczytaj
Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło-Koźliny-Tczewczytaj
Postanowienie o braku ooś-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 w Stanisławiu czytaj
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 w Stanisławiuczytaj
Karta Eczytaj
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin, realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3, obręb Czarlin czytaj
  Praca
Pracaczytaj
  Rządowe Centrum Legislacji
Rządowe Centrum Legislacjiczytaj
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawczaczytaj
  Menu dolne
Strona glównaczytaj
Kontaktczytaj
Mapa serwisuczytaj
  Kompleksowy program gopspodarki ściekowej Gminy Tczew
Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczewczytaj
xczytaj
opis projektuczytaj
  Wybory sołtysów
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015czytaj
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015czytaj


środa, 19 października 2016
imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
Biuletyn Informacji Publicznej
Gospodarka Odpadami
ABC o azbeście
sołectwa
osp
kgw
Galeria
Mapa Gminy
Baza plików
POiIŚ
strategia 2020
RPO WP


  
online: 6
odwiedzin: 5468563
Strona glówna | Kontakt | Mapa serwisu |
  
copyright 2006 - 2016 U.G. Tczew